عنوان

توبه در آيات و روايات

نام استاد

نام دانشجو

رضا قائدي

عنوان

گناهان کبیره

نام استاد

باستان - غضنفری

نام دانشجو

مریم شریفی

عنوان

ترجمه جملات شرطي در قرآن بر پايه ادات شرط

نام استاد

غلامرضا دين محمدي ، علي محمد حق شناس

نام دانشجو

فاطمه نجات

عنوان

ترجمه جملات شرطي در قرآن بر پايه ادات شرط

نام استاد

غلامرضا دین محمدی- علی محمد حق شناس

نام دانشجو

فاطمه نجات

عنوان

بررسي تازه اي بر مباني نظري استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي در اسلام

نام استاد

كامبيز فرقاندوست حقيقي

نام دانشجو

مسعود معدنچي

عنوان

وحي و شيوه ها

نام استاد

باستان - غضنفری

نام دانشجو

سيد اسد ا... موسوي

عنوان

تربيت فرزند در قرآن كريم

نام استاد

غضنفري - خانم شريفي

نام دانشجو

سليم شايگاني نهاد

عنوان

بررسي زكات در قرآن و نفش آن در تأمين مالي دولت اسلامي

نام استاد

صالح آبادی

نام دانشجو

زهرا بيگم حسيني

عنوان

درآمدي بر حديث پژوهي و چكيده پايان نامه هاي حديثي

نام استاد

جعفر نکونام

نام دانشجو

محمد بحراني

عنوان

ترجمه و تحقيق بخش چهارم كتاب اضواء علي متشابهات القرآن(از سوره فصلت تا آخر قرآن)

نام استاد

ولی الله تقی پور

نام دانشجو

علي ستاري