عنوان

قرآن و امام حسین (ع): ده گفتار

موضوع

حسین‌بن‌علی(ع)، امام سوم، ۶۱ – ۴ ق. – احادیث و جنبه‌های قرآنی

نام دانشجو

رضا برنجکار

عنوان

تکریم قرآن: خاطراتی از انس علما و بزرگان با قرآن کریم

موضوع

قرآن – قرائت – تاثیر قرآن – داستان

نام دانشجو

موسسه‌فرهنگی‌قدرولایت

عنوان

توسل (وسیله‌جوئی برای کسب فیض از مبداء هستی) از دیدگاه عقل، قرآن و حدیث و پاسخ به شبهات

موضوع

توسل - شفاعت

نام دانشجو

سید محمد ضیاء آبادی

عنوان

خلاصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید بفارسی از کشف‌الاسرار ده‌جلدی

موضوع

تفاسیر اهل سنت – قرن ۶ / تفاسیر عرفانی – قرن ۶ / نثر فارسی – قرن ۶

نام دانشجو

حبیب‌الله آموزگار

عنوان

خدا به تصور کودکان

موضوع

تجربه دینی در کودکان کودکان – زندگی مذهبی- خدا انگاری

نام دانشجو

حسین اسکندری

عنوان

خلاصه سیره نبوی منطق عملی: سیره اجتماعی

موضوع

حضرت محمد(ص)، پیامبر اسلام، ۵۳ قبل از هجرت – سرگذشتنامه

نام دانشجو

مصطفی دلشادتهرانی

عنوان

سخاوت سرشار

موضوع

داستانهای مذهبی – قرن ۱۴ – ادبیات نوجوانان - قرآن – شان نزول – داستان

نام دانشجو

رضا رسولی

عنوان

غریب سوم

موضوع

داستانهای مذهبی – قرن ۱۴ – ادبیات نوجوانان قرآن – شان نزول – داستان

نام دانشجو

محمدتقی اختیاری

عنوان

از سبزه تا ستاره

موضوع

مقالات و مباحثی در زمینه قرآن‌پژوهی، حافظ‌‌‌پژوهی، فلسفه، عرفان، دین‌پژوهی، ادبیات قدیم و جدید، نقد کتاب و طنز

نام دانشجو

بهاء‌الدین خرمشاهی

عنوان

چیستان پیغمبران

موضوع

دین

نام دانشجو

مرتضی رحیمیان