عنوان

روش و مبانى تفسير اهل‏بيت (ع)

نام استاد

محمدهادی معرفت

نام دانشجو

عبدالله بنگرى

عنوان

روش شناسى فقه الحديثى فيض در وافى

نام استاد

محمدعلی مهدوی راد

نام دانشجو

محمد على بازوبندى

عنوان

روابط سياسى پيامبر گرامى اسلام با گروه‏ هاى اجتماعى(منافقين ‏يهوديان) از ديدگاه قرآن كريم

نام استاد

محمد ذبیحی

نام دانشجو

محمدكاظم رضازاده جودى

عنوان

رابطه هرمنوتيك و تفسير و تأويل قرآن

نام استاد

حمیدرضا حسینی بهشتی

نام دانشجو

سيد على آقايى ابرند آبادى

عنوان

ذات و صفات خدا در نهج ‏البلاغه

نام استاد

گرجیان

نام دانشجو

محمدولى اسدى

عنوان

خاتميت و جامعيت اسلام از ديدگاه قرآن

نام استاد

محمدهادی معرفت

نام دانشجو

افراسياب محمدى فيروزى

عنوان

حقوق اهل كتاب و چگونگى روابط مسلمانان با آنان از ديدگاه قرآن

نام استاد

محمدهادی معرفت

نام دانشجو

جعفر آريانى

عنوان

جايگاه و نقش اِعراب در تفسير قرآن كريم

نام استاد

سیدمحمدباقرحجتی

نام دانشجو

سيد محمد هادى زبرجد

عنوان

تفكيك مفاهيم حقيقى و اعتبارى در استنباط احكام

نام استاد

محمدهادی معرفت

نام دانشجو

عباس فريدونى

عنوان

تصحيح و تحقيق نسخه خطى روضة المحبين فى أحوال امير المؤمنين(ع)

نام استاد

احمد عابدی

نام دانشجو

هادى قاينى زاده