عنوان

آرامش و طمأنينه در قرآن و حديث

نام استاد

نهله غروی نائینی

نام دانشجو

ولي ا... ميرزايي اصل

عنوان

پيوند قرآن با صحيفه سجاديه

نام استاد

مرتضی ایروانی نجفی

نام دانشجو

طيبه حسيني

عنوان

بررسي نفاق در احاديث

نام استاد

نهله غروی نائینی

نام دانشجو

شهرزاد غروي الخوانساري

عنوان

دعا و تربيت معنوي انسان در قرآن

نام استاد

نهله غروی نائینی

نام دانشجو

دل آرا نعمتي پيرعلي

عنوان

طبقه بندي عناوين و وجه تسميه سوره هاي قرآن كريم

نام استاد

فیروز حریرچی

نام دانشجو

عبدالمهدي جلالي

عنوان

مطالعه روابط متقابل شهر و روستا و نقش آن در تغييرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نواحي روستايي(نمونه مورديك شهرستان هريس)

نام استاد

مهدی طاهرخانی

نام دانشجو

محمد مردي زرنقي

عنوان

پژوهشي در سوگندهاي قرآن كريم

نام استاد

محمدعلی مهدوی راد

نام دانشجو

مينا كمايي

عنوان

تحليل و بررسي تناسب و ارتباط آيات و سور در ربع اخير جزء سيام قرآن مجيد

نام استاد

محمدعلي لساني فشاركي

نام دانشجو

محمد مهدي سلطاني

عنوان

ديدگاه هاي تفسيري راغب در مفردات

نام استاد

سیدمحمدباقرحجتی

نام دانشجو

آفاق گنجي مراد

عنوان

مباني و روش هاي نقد متن حديث از ديدگاه انديشوران شيعه

نام استاد

سیدمحمدباقرحجتی

نام دانشجو

داوود معماري