عنوان

بازخوانى مدارك واسناد شان نزول آيه ولايت

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

دكتر فتح الله نجارزادگان

عنوان

امامت در نگره قرآنی امام کاظم علیه السلام

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

محمدعلی مهدوی راد

عنوان

امامت از ديدگاه ائمه اطهار (ع)

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

استاد شهيد مرتضى مطهرى

عنوان

اِمامت: پيشوايى و رهبرى

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

محمدرضا مصطفى‌پور

عنوان

«ولایت» در اندیشه قرآنی_ عرفانی علامه طباطبایی

موضوع

امام شناسی

نام دانشجو

مصطفی فاطمی بصیر

عنوان

نگاهى به چرايى و چگونگى قيامت در قرآن

موضوع

آخرت شناسی

نام دانشجو

على گلايرى

عنوان

نگاهى برون‏ دينى به معاد و عوالم پس از مرگ

موضوع

آخرت شناسی

نام دانشجو

دكتر احمد بهشتى

عنوان

نقش معاد در ایجاد امید و تحکیم امید آدمی

موضوع

آخرت شناسی

نام دانشجو

اعظم پرچم - زهرا محققیان

عنوان

معاد در جاهليت

موضوع

آخرت شناسی

نام دانشجو

محمّدحسين طاهرى

عنوان

شباهت های رستاخیز مهدی (عج) با رستاخیز آخرت

موضوع

آخرت شناسی

نام دانشجو

حسین الهی نژاد