عنوان

آشنايي با احوال و احاديث زنان راوي از پيامبر(ص) ، راوياتي كه با لقب يا كينه معرفي شده اند

نام استاد

نهله غروی نائینی

نام دانشجو

فاطمه بيگم بالافكن

عنوان

آشنايي با : «احوال و احاديث زنان راوي پيامبر (ص)» «از حرف ذال تا ياء»

نام استاد

نهله غروی نائینی

نام دانشجو

طيبه علي نژاد

عنوان

داستان آدم(ع) در قرآن و تورات

نام استاد

نهله غروی نائینی

نام دانشجو

عبدالله فروزانفر

عنوان

جريان شناسي نفاق در قرآن كريم

نام استاد

محمدعلی مهدوی راد

نام دانشجو

مريم هاشميان

عنوان

واژه نامه تطبيقي قران بر اساس تفسيرهاي طبري، كشف الاسرار، ابوالفتوح

نام استاد

دبیران

نام دانشجو

محمد حسين حسني زاده

عنوان

بررسي موانع و مشكلات تحقق اهداف برنامه هاي آموزش قرآن در دبيرستان هاي دخترانه تهران از ديدگاه دبيران

نام استاد

مصطفی عسگریان

نام دانشجو

سپند رياضي

عنوان

گردآوري شان نزولهاي تفسير مجمع البيان و نقد آنها

نام استاد

خاکپور

نام دانشجو

نادر زماني

عنوان

حسن عاقبت در قرآن و تفاسير

نام استاد

خاکپور

نام دانشجو

غلامحسين پورزياني

عنوان

فتوت و جوانمردي در قرآن

نام استاد

کیخا فرزانه

نام دانشجو

مجتبي قشقايي

عنوان

ذوالقرنين در آيات قرآن

نام استاد

کیخا فرزانه

نام دانشجو

جواد حسن زاده