عنوان

افکار عمومی و وحی الهی

موضوع

وحی

نام دانشجو

محمد محمد رضایی

عنوان

ویژگی‌های ترجمه قرآن

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

سيد محمدرضا طباطبائي

عنوان

نقدي بر ترجمه سوره‌هاي قرآن در مفاتيح الجنان

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

محمد جهان بين

عنوان

مقدمه‌اي‌ بر ترجمه‌ قرآن‌ و قرآنهاي‌ مترجم‌

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

حسين‌ حائري‌ كرماني‌

عنوان

مبانی و مبادی ترجمه و تفسیر قرآن از دیدگاه ابوالکلام احمد آزاد

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

شیخ محمد حسنین

عنوان

طرح ترجمه دستجمعى قرآن مجيد

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

بهاءالدين خرمشاهى

عنوان

صوت، روح و جنسيت در سوره «قدر»

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

مايكل سلز/ترجمه: ابوالفضل حرّى

عنوان

روشها و سبكهاى ترجمه قرآن

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

محمدعلى رضايى اصفهانى

عنوان

پژوهشى درباره ترجمه‏ هاى مخطوط معانى قرآن كريم

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

اكمل الدين احسان اوغلى - ترجمه از عربى: يعقوب جعفرى

عنوان

برابرهای فارسی افعال ماضی در ترجمه های قرآن

موضوع

ترجمه قرآن

نام دانشجو

احد رضایي بيرانوند