عنوان

نقد و بررسى روآيات سيره نبوى قبل از بعثت

نام استاد

رسول جعفریان

نام دانشجو

رمضان محمدى

عنوان

صفات الله الجمالية والجلالية فى القرآن المجيد

نام استاد

محمدرضا آشتیانی

نام دانشجو

صالح القنادى

عنوان

انفاق در قرآن

نام استاد

سید محمد غروی

نام دانشجو

سعيد بندعلى

عنوان

ويژگى‏ هاى قرآن از منظر قرآن

نام استاد

نام دانشجو

محمد فروغى فر

عنوان

وحى از ديدگاه علامه طباطبايى(ره)

نام استاد

محمدهادی معرفت

نام دانشجو

ميرزا عليزاده

عنوان

هدايت و مبانى آن در قرآن

نام استاد

محمدعلی مهدوی راد

نام دانشجو

محمد دارينى

عنوان

نقش رفتارهاى عاطفى در تربيت اسلامى كودكان و نوجوانان از ديدگاه قرآن و سنت

نام استاد

عزت الله نادری

نام دانشجو

محمدحسن مطيعى

عنوان

نقش دانش رجال در علوم قرآنى

نام استاد

آيت‏ الله سيد ابوالفضل

نام دانشجو

على اكبر كلانترى

عنوان

نقد و بررسى ديدگاه ‏هاى مستشرقين پيرامون وحيانى بودن قرآن

نام استاد

محمدهادی معرفت

نام دانشجو

محمد ابراهيم روشن‏ ضمير

عنوان

موانع شناخت از منظر آيات و روايات

نام استاد

محمود عبداللهی

نام دانشجو

قربان ابراهيمى