» » تأثير قرآن و حديث بر اشعار مختومقلي فراغي
عنوان
نام استاد

منصور پهلوان

نام دانشجو

نورمحمد مختوم نژاد

نام دانشگاه

آزاد اسلامي تهران مركزي

سال دفاع

1376

دانلود

مختومقلي فراغي شاعر و عارف قرن دوازدهم و سيزدهم هجري قمري از مشهورترين شاعران تركمن است. وي در اشعارش بيشتر تحت تأثير آيات قرآن كريم و احاديث پيامبر اسلام (ص) بوده و اغلب اشعار او در توحيد و صفات باريتعالي و نبوت و معاد و برخي نيز درباره ي ائمه (ع) و همچنين مسائل اجتماعي, تربيتي و اخلاقي سروده شده اند. در اين پايان نامه آيات و احاديثي كه در اشعار اين شاعر مورد استفاده قرار گرفته, شناسائي و ذكر شده است.