عنوان
موضوع

پیامبران – سرگذشتنامه قرآن – قصه‌ها

نام دانشجو

سید هاشم رسولی محلاتی

ناشر / سال نشر

موسسه ‌بوستان‌ کتاب ‌قم / 1382

زبان

فارسی

تعداد صفحات: ۶۵۸ صفحه 


چکیده :در کتاب حاضر تاریخ انبیا از حضرت آدم (ع) تا حضرت محمد (ص) براساس آیات و قصه‌های قرآنی بیان شده است .مطالب کتاب ذیل این عناوین به طبع رسیده است :آغاز آفرینش ;فرزندان آدم (ع) ;شیث (ع) ;ادریس (ع) ; نوح (ع) ;هود (ع) ;صالح (ع) ;ابراهیم (ع) ;همسران و فرزندان ابراهیم (ع) ; اسحاق (ع) ;یعقوب (ع) ;یوسف (ع) ;شعیب (ع) ;موسی (ع) ;انبیای بنی اسرائیل پس از موسی (ع) ;داود (ع) ;سلیمان (ع) ;یونس (ع) ;زکریا (ع) ; یحیی (ع) ;عیسی (ع) .