» » سیر و سیاحت در قران مجید
عنوان
موضوع

پیامبران در قرآن - جهانگردی – جنبه‌های مذهبی – اسلام مسافرت (اسلام) - مسافرت (اسلام) – آداب و رسوم

نام دانشجو

جهانبخش ثواقب و محمد جواد رحمانی

ناشر / سال نشر

بوستان کتاب قم / 1385

زبان

فارسی

تعداد صفحات: ۳۵۲ صفحه 

چکیده: این کتاب با هدف بررسی دیدگاه قران کریم درباره اهمیت و جایگاه سیر و سیاحت و پی آمدهای آن فراهم آمده و ضمن بررسی این مقوله، به انواع سفر بر اساس انگیزه، حکم شرعی و مکان، احکام و آداب سفر، سفرهای تاریخی پیامبران الهی و اقوام گذشته در قرآن، سفر آفاقی انفسی و ابعاد آنها، تحلیل اثار و پیامدهای مختلف سفر به ویژه اثار تربیتی ان پرداخته است.