عنوان
موضوع

اسراف (فقه) - اسراف – جنبه‌های مذهبی – اسلام

نام دانشجو

سید مهدی موسوی کاشمری

ناشر / سال نشر

موسسه ‌بوستان‌ کتاب ‌قم / 1385

زبان

فارسی

تعداد صفحات: 240 صفحه

چکیده: مساله اسراف ، گرچه بلای جهانی و درد جوامعه بشری است و توجه به آن در هر کجا و در هر دوره ای لازم است ، اما اکنون که کشور ما در راه خودکفایی و استقلال کامل پیش می رود، تاکید بر صرفه جویی و پرهیز از اسراف و تبذیر در تمامی سطوح و زمینه ها، ضرورت قطعی محسوب می شود و از اهمیت بالایی برخوردار است. در این کتاب از دو بعد به مساله اسراف پرداخته شده است:
ا- بعد اقتصادی ولی نه از جهت اتلاف و تضییع مال بلکه از آن رو که مصداق اتلاف نعمت است.
۲- مسائل و موضوعات اصلی در باب اسراف با صرف نظر از ذکر آمار و شواهد تفصیلی آن.