» » قناعت: رمز خودساختگی اسراف: نماد خودباختگی
عنوان
موضوع

قناعت – جنبه‌های مذهبی – اسلام

نام دانشجو

سعید زاهدنیا

ناشر / سال نشر

زاهدی / 1387

زبان

فارسی

تعداد صفحات: 232 صفحه

چکیده :این نوشتار به دو موضوع مهم دینی و اقتصادی یعنی قناعت و اسراف و آثار هر یک از منظری روایی و قرآنی پرداخته شده است. در همین راستا نگارنده به فواید قناعت مانند: سلامت دین، تقویت عفت، کسب عزت و ارجمندی، خودسازی، آسایش تن و روان، داشتن زندگی گوارا، رسیدن به گنج سرشار و توانگری، کسب نشاط و شادمانی طولانی اشاره کرده و راه رسیدن به قناعت و لوازم آن را تلقین قناعت به نفس، پاکدامنی و داشتن همت بلند عنوان کرده است. وی همچنین به مضرات اسراف و فواید دوری از اسراف اشاره می‎کند.