عنوان
موضوع

دین

نام دانشجو

زین‌العابدین احمدی - حسنعلی احمدی

ناشر / سال نشر

میثم تمار / 1386

زبان

فارسی

نویسندگان: زین‌العابدین احمدی -حسنعلی احمدی
موضوع اصلی:دین
ناشر:میثم تمار
قیمت (ریال):۱۶۰۰۰
شمارگان:۲۰۰۰نسخه
تعداد صفحه:۱۶۰
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1386