» » امم و فرق در قرآن و نهج البلاغه
عنوان
نام استاد

احمد بهشتی

نام دانشجو

علي عشقي

نام دانشگاه

دانشگاه آزاداسلامی فسا

سال دفاع

1376

دانلود

در اين پايان‌نامه نخست معناي لغوي و اصطلاحي امم و فرق بيان شده، سپس با توجه به نصوص قرآن و نهج البلاغه، اين موضوعات بررسي شده‌اند؛ علل پيدايش فرقه‌ها از قبيل حسادت و خودخواهي،‌اصطكاك منافع،‌آراء و عقايد فرقه‌هاي باطل دوره جاهليت.